Suur osuti mõõdab minuteid, ta on  minutiosuti . 
Kell näitab praegu  5  minutit üle 8. 
Võib öelda ka: 8 läbi 5 minutit  või  8.05.

3. Kell oli kolm. Märgi, mitu minutit on minutiosuti läbinud. 

1 TUNNIS  ON   60  MINUTIT

4. Märgi, mitu minutit on üle 7. 
5. Joonista minutiosuti.