Mina Ise ja hääl         Mari Saat

     Ükskord olid isa ja suur vend MINA ISE-le magnetofoni pealt ühte häält maha mänginud ja öelnud, et see on MINA ISE hääl. MINA ISE ei uskunud seda hästi, sest hääl, mis kostis tema seest, kui ta rääkis, oli hoopis teistsugune, kui see, mis magnetofonist tuli. Sealt tuli säärane naljakas peenike tita-hääl, vist peaaegu sama naeruväärne kui varbad, mis olid sussidesse peidetud.
     Too magnetofoni-hääl võttis MINA ISE-l rääkimise tuju ära.  Aga õnneks lasksid nad ka emale häält, mis pidi ema oma olema.
     Ema hakkas naerma ja ütles: "Mina küll ei usu, et mul selline hääl on!"

2. Lisa täht, kui on vaja.

Kõr__v oli lukus ja taba oli e__s -

sis__e ei pä__senud mitte üks me__s.

Se__pärast sin__agi tea__da ei või,

kes__ seal kõrva se__s pil__i lõi__.            
               
raadio1.jpg (16817 bytes)

3. Paranda vead.

Viis väikest anepoega paterdasid oovis. Uhke obune traavis ipodroomil. Vastlatoiduks on ernesupp ja seajalad. Rotid ja  iired  ei salli kasse. Täna oli udune ommik.

4. Kirjuta h-tähega algavaid sõnu.

Loomad: ...........................................................................................................

Linnud: .............................................................................................................

Nimed: ..............................................................................................................