Maailmal on hääled

     Maailmal on palju erinevaid hääli.  
     Hääled on eluta loodusel. Näiteks 
lainete kohin, tuulehääled, 
......................................................... 
......................................................... 

     Mõned hääled on tekitatud inimese 
 poolt. Näiteks masinahääled. 
4. Millised on linnahääled? 
.......................................................... 
.......................................................... 
.......................................................... 
    
Kõige rohkem erinevaid hääli 
 
teevad elusolendid. 

5. Millist häält teevad... 

Mida teevad?

lõvid ...........................................  
konnad .......................................  
varblased .................................... 
ööbikud ...................................... 
kassid ......................................... 
sead ........................................... 
mesilased .................................... 
rohutirtsud .................................. 
käod............................................ 
koerad ........................................ 
kanad ......................................... 
maod .......................................... 

 Igasugused hääled
   
    Ellen Niit
 

 Tuldi tuppa ja pesti ja 
söödi ja joodi. 
 
 Ja öö tuli tõesti ja mindigi voodi.  
 Aga maailmas elu edasi käis.  
 Ja öö oli tasaseid hääli täis.  
 Eemal koerad lõrisesid  
 RRRRRR !  
 Tee peal autod põrisesid  
 PRRRRRR !  
 Kõnetraadid umisesid  
 LLLLLLL !  
 Kärbsed köögis sumisesid  
 ZZZZZZZ !  
 Haavalehed habisesid  
 VVVVVV !  
 Vihmapiisad sabisesid  
 HHHHHHH !  
 Lehmad karjas inisesid  
 MMMMM !  
 Sääsed parves pinisesid  
 NNNNNN !  
 Maod rabas susisesid  
 SSSSSSSS !  
 Öised tuuled mosisesid  
 SSSSSSS !  
 Pall, mis unustatud nurka ,  
 tasa omaette põrkas  
 P, P, P, P !  
 Rong, mis oli laste jagu ,  
 sõitis mööda unenägu  
 T, T, T, T !  
 Nukk, kes oli söönud  
                         liialt jäätist,  
 köhis oma voodis - näed siis -  
 K, K, K, K !