1. Loe ja vasta küsimustele.

                                                    Rähni trumm         Jaan Rannap

    Reedikul ja Riinal on oma rähn. Rähn elab maja taga kuusikus. Reedik ja Riina käivad vaatamas, kuidas rähn saba vastu tüve toetab ja nokaga tok-tok-tok teeb. Natuke toksinud, ruttab rähn tüve teisele poolele ja uurib hoolega koorepragusid. Puukoore pragudes on varjul putukad ja mutukad. Kelle toksimine peidupaigast välja hirmutas, selle rähn nokka pistab.

rahn.jpg (35848 bytes)     Hommikuti pôristab rähn Reedikule ja Riinale. Trummiks on vana pedaka kuivanud oks. Oks täriseb rähni noka all nagu ksülofon. Rähni trummimäng kostab ôige kaugele.
     Mônikord lendab rähn ôuel seisva elektriposti otsa. Elektripost kannab pealael plekist mütsi. Kui rähn plekkmütsi trummeldab, kostab pôrin veel kaugemale, kostab läbi uste ja akende kôigisse tubadesse. 
     “Üles, üles!" hüüab vanaema. "Kas te ei kuule, rähn mängib äratust!" Miks Reedik ja Riina ei kuule? Poe vôi üleni teki alla, rähni äratuslugu tuleb ka sinna järele.

1. Mitmeks osaks on pala jaotatud? Pane igale osale pealkiri.
2. Miks rähn toksib puid?
3. Milline “äratuskell” on Reedikul ja Riinal?
4. Loe ja ütle, kas s-i kõrvale kirjutataks tugev või nõrk sulghäälik?

Varsti pôristab rähn vastu puutüve.
Trummiks on toksijal pedaka kuivanud oks.

s-i kõrvale kirjutame harilikult k, p, t.

5. Jooni pala keskmises osas sõnad, mis kinnitavad seda reeglit.
6. Kirjuta vihikusse kuus sõna, milles on st, sp, sk või ts, ps, ks.