Laps ja meri          Helvi Jürisson

"Meri, meri, kas sa vastad, kui ma sulle hüüan?"                                                                   "Püüan."
"Mis seal on, sa ütle, meri, kuhu laevu kannad?
                                                                 "Rannad."
"Kuid kas teispool maid ja randu oled jälle sina?"
                                                                 "Mina!"
"Miks su lained kônelevad vahel sosinaga?"
                                                                  "Siis magan."
"Aga kui su laineharjad ajavad end sirgu?"
                                                                 "Ma virgun."
"Ja kui laineturjadele laevu tôsta katsud?"
                                                                   "Mängin ratsut."
"Ja kui laineist näha on vaid vahulakad paljad?"
                                                                   "Teen nalja."
"Mis sul siis on, ütle, meri, kui sa valjult mühad?"
                                                                 
"Pühad."

meri.jpg (24574 bytes)

-Lugege pala ette kahekõnena.
- Millised sõnad on luuletaja Helvi Jürisson luuletuses “Laps ja meri” riimuma pannud? Loe need.

2. Leia riimuvaid sõnu.

meri - keri maja - .................... kala - ..................
maa - .................. paat - ................... tuba - .................
mina - ................. nali - ................... ratsu - ...................
laine - ................. kaja - ..................... ilm - ...................

3. Môtle ja kirjuta vihikusse lugu sellest, kuidas sina ajaksid juttu KAJAGA.