Tasakaaluelund

     Peale kuulmise on kõrval veel üks ülesanne.
     Kõrvas asub tasakaaluelund, mis võimaldab hoida tasakaalu.

     Näiteks, merel suure tormiga läheb süda pahaks, sest ärritati  tasakaaluelundit.

1. Värvi kuulmiselundi osad siniseks.
2. Värvi tasakaaluelundi osad punaseks.
3. Kirjuta juurde kõrva osade nimed.