4. Missugune sõna sobiks lünka?

Lähme, lapsed, Lapimaale,

kiirustame Kapi........................ !

 Trillidega, trallidega,

 suurte õhu..........................,

 kelkudega, uiskudega,

 pakaste ja ............................. .

Lähme, lapsed 
        ........................................ ,

kiirustame Kapimaale!
 

Milleks sinna

 küll meil  ............................ ?

Lapimaal on laiad lapid,

sahtlid, milles sorida,

Kapimaal on kõrged 
                      ............................,

kuhu otsa  ................................. .

 

5. Jaga allajoonitud sõnad kaashääliku pikkuse järgi õigetesse tulpadesse.

selle palli, lähen kinno, must kana, kudus salli, tule sisse, õe kammi, venna ema, läks vanni, Manni oma, narrib kassi, sinu nina, põlle paelad. 

Lühike kaashäälik Pikk kaashäälik Ülipikk kaashäälik
     
     
     
     
     

6. Pane kaashäälikuühendi asemele mingi kaashäälik.

silma - siga, korvis - ko....is, lapsi - la....i, kirju - ....................,

tubli - ..........................., külma - .........................., katma - ................