10. Loe. Jooni alla sõnad, milles s või h kõrval on k, p, t kirjutatud. 

                                          Haistmine                          Harri Jänese järgi

     Haistmine on inimesele väga oluline, sest lõhn on nagu sõnum, mille lugemine annab rohkesti teavet. Ta võib kõnelda tuppa toodud nartsissidest või põhjakõrbenud piimast. Lõhn võib ka hoiatada. Majapidamisgaasile lisatakse lõhna-ainet, et ruumi tulnud mürgine gaas annaks endast kohe märku. 
     Loomadel on haistmine eluliselt vajalik. See aitab neil leida toitu ning märgata vaenlast. Seetõttu ongi nende haistmiselund palju tundlikum kui inimesel.

*Ühes sõnas oli s-i kõrvale erandlikult g kirjutatud. Millises? Arutage, miks?

11. Mitu silpi on sõnades?

haistmine - ......... , sest - .........., lõhn - ..........., piimast - ............ ,  mürgine - ..........., on - ........, aitab - ........, märgata - ........., elus - ........

12. Pane lünka sobiva pikkusega  täpitäht.


  
Miks  m___ned  lapsed 
   on  k___hnad?
   Neil  pole  ehk
   maitsev  s___k?
   Meie  k___gis
   on  v___ga  head  l___hnad.
   Meil  on  t___esti
   ___ks  m___nus  k___k!                                   

Viivi Luik13. Kirjuta h-ga algavaid vastandsõnu

lõppema - hakkama
kass - ..................
terve - ..................
lammas - ....................
halb - .....................
õhtu - ........................