3. Siim on lugenud raamatust 36 lehekülge. Tiit on lugenud 8 lehekülge vähem. Mitu lehekülge on lugenud Tiit? 
    Leia ülesande küsimus ja kriipsuta see alla.  
    Lõpeta laused: 
    Siim on lugenud .................... Tiit on lugenud ................ 
    Ülesande lahendan ................................. tehte abil. 
    Vastus: ...................................................... . 
4. Anu raamatus on 56 lehekülge. Ta on lugenud 8 
    lehekülge. Mitu lehekülge sellest raamatust on veel 
    lugemata? ...............................................................  
    Vastus: ............................................ 

5. Anna laenutas raamatukogust 1 kuu jooksul 23 raamatut 
    ja Tiina temast 5 raamatut vähem. Mitu raamatut 
    laenutas Tiina? ..................................................              
    Vastus: ............................................ 

6. Jaan loeb raamatut, milles on 64 lehekülge. Isa loeb 
    raamatut, milles on 8 lehekülge rohkem kui Jaani 
    raamatus. Mitu lehekülge on isa raamatus? 
    .........................................................................  
    Vastus: ........... lk 
 

   7. Raamatus on 52 lehekülge. Seitsmel leheküljel on ainult pildid. 
    Mitu lehekülge teksti  on selles raamatus? 
    ..........................................................................   
    Vastus: ..................................... 
8. Arvuta. Värvi sobiv raamat. 
43 - 5 = ........ 
53 - 6 = ........ 
42 - 8 = ........ 
52 - 9 = ........ 
45 - 8 = ........ 
Värvimata jäid ...... ja ...... .
 9. Arvuta. Lahenda mõistatus. 
49 + 7 = ...... 
59 + 6 = ...... 
48 + 7 = ...... 
67 + 5 = ......
46 + 8 = ....... 
54 + 8 = ....... 
75 + 9 = ....... 
57 + 5 = .......
47 + 9 = ...... 
76 + 8 = ...... 
77 + 7 = ...... 
53 + 9 = ......
45 + 9 = ..... 
86 + 8 = ...... 
76 + 7 = ...... 
56 + 6 = ......
 
54
55
56
62
65
72
83
84
94
A
K
E
I
S
O
V
L
R