Kontrolltöö

     Millised on inimese 6 meelt?
         ................................... , 
         ................................... ,
         ................................... , 
         ................................... , 
         ...................................., 
         ................................... .  

     Tee joonis oma silmast. 
     Märgi joonisel ära kulmud, ripsmed, silmaava ja silmaiiris.

     Silmadega näen ma .........................................................................
................................................................................................................

     Näiteks vikerkaare värvused  on sellised:    

    

     Helisid kuulen ma  .................................. .

     Ma tean, et helid tekivad........................................................................
....................................................................................................................

     Minu kõige tundlikumad kehaosad on 
    .................................................. ,
    .................................................. , 
    ....................................................

   Keele abil tunnen ma erinevaid maitseid:

   ................................................... tunnen keele otsaga.
   ................................................... tunnen keele külgedega
   ..................................................  tunnen keele tagumise osaga.