2. Ujumisvõistlusest võttis osa 45 last. 
    Jooksmisest osavõtjaid oli 8 rohkem. 
    Kaugushüppest osavõtjaid oli 7 last vähem kui jooksjaid. 
    Palliviskes võistles 5 last rohkem kui kaugushüppes. 
    Mitu last võttis igast võistlusest osa? 
    Kirjuta iga tehte juurde seletav lause ja arvuta.      
    ......................................................................................... 
          45 + 8 = .......      ....................................................     ......................................................................................... 
         53 - 7 = .........       ..................................................     ......................................................................................... 
         46 + 5 = ........        .................................................. 
3. Mitu kilomeetrit sõitis jalgrattaga perekonna iga liige? Kõik kokku?   
Nimi E T K N R L

Kokku

Isa

-

8

11

-

8

25

km

Ema

-

13

5

13

8

-

km

Maret

3

6

3

3

6

-

km

Martin

7

6

18

6

20

-

km

Miia

1

2

2

3

1

1

km

Kokku            

km

Koosta ise tabeli põhjal ülesandeid lisaks. 
Näiteks: Mitu km sõitsid lapsed? Mitu km sõitis isa rohkem kui ema? 
Kirjuta need ülesanded vihikusse.

4. Koosta antud arvudest võrdusi:  esimene liidetav võta esimesest  reast, teine liidetav teisest reast nii, et summad oleksid võrdsed.

2

4

6

8

10

12

36

38

40

42

44

46