Teeme periskoobi

     Peegleid saab kasutada ka nurga taha vaatamiseks. 
     Kui allveelaeva kapten tahab teada, mis toimub vee peal, saadab  
ta veepinnale periskoobi.  
     Periskoobis asuvad vastamisi 2 peeglit, millest kujutis peegeldub  
veealusele vaatajale. 

     Sul on vaja: 2 väikest käsipeeglit, kolmnurkset joonlauda, papitükki, puhast papist piimapakki ja kääre.   

1. Nummerda  
    piimapaki küljed!
2. Joonista papile võrdkülgne  täisnurkne kolmnurk  ja lõika välja.
3. Kasuta oma papikolmnurka ja joonesta piimapaki  
    1. ja 3.küljele võrdsete kaugustega 2 kaldjoont. 
4. Lõika mööda kaldjooni piimapaki sisse peeglite  
    jaoks pilud. 
5. Kinnita piimapaki piludesse 2 väikest peeglit,  
    peegelpinnad vastamisi. 
6. Lõika 2. külje sisse vaateaken. 
7. Torka 4.küljele, peegli alumise servaga kohakuti,  
 väike avaus.

      Nüüd on periskoop vaatamiseks valmis . 
Pista periskoobi avaus nurga taha ja piilu tillukesest avast sisse .  
     Kas näed oma periskoobiga nurga taha?...............................