6. Pane sobiv märk: <, >. 

41

+

20

 

60

 

51

-

20

 

30

 

74

-

20

 

44

7. Võrdle. Põhjenda liitmise teel.
 25 < 33 ; 25 + 8 = 33 
 62 > 59 ; 59 + 3 = 62
37    41 ; ............................... 
24    29 ; ...............................        57    66 ; ............................... 
45    52 ; ...............................        77    85 ; ............................... 
 
8. Poes oli ühel riiulil 40 pakki värvilisi pabereid, teisel riiulil 18 pakki 
    rohkem. Mitu pakki värvilisi pabereid oli kahel riiulil kokku? 
    ......................................................................................................... 
    ......................................................................................................... 
    Vastus: ....... pakki. 
9. Lapsed meisterdasid varjuteatri jaoks 20 looma ja linde 12 võrra enam. 
    Mitu varjuteatri tegelast meisterdasid nad kokku? 
    .......................................................................................................... 
    .......................................................................................................... 
    Vastus: ........ tegelast. 

10. Koosta ise ülesandeid järgmiste võrduste järgi: 
    30 + x = 59                 28 + x = 48              x + 40 = 65 

11. Kirjuta vihikusse: 
    a) lahuta arvude 87 ja 50 vahest arv 20. 
    b) leia arv, mis on 20 võrra suurem 52-st. 
    c) leia arv, mis on 30 võrra suurem arvude 31 ja 20 summast. 
    d) leia arv, mis on 60 võrra väiksem arvude 70 ja 22 summast. 
    e) leia arv, mis on 40 võrra suurem arvude 56 ja 20 vahest. 
    f ) leia arv, mis on 30 võrra väiksem arvude 61 ja 20 vahest. 

12.Arvuta. Värvi vastused. 
28 + 4 + 7 =......    19 + 7 - 10 = ...... 
53 + 5 + 7 =......    47 + 3 +12 =....... 
48 + 5 + 6 =......    38  - 7 +40 =....... 
39 + 9 + 5 =......    33 + 6 +  8 =.......