Mina Ise ja peegel    Mari Saat

    
MINA ISE teab, et ennast saab vaadata peegli ees. Aga mida rohkem ta ennast peegli ees uurib, seda kahtlasem talle tundub see tegelane seal tema vastas peegli sees - on see ikka seal tõeliselt tema või narrib hoopis peegel teda.    
     Kui MINA ISE teeb suu lahti, ajab peegli-mina just niisamuti suu pärani; kui MINA ISE ajab keele suust välja, näitab peegli-mina niisamuti keelt. Aga kui MINA ISE pigistab parema silma kinni, pigistab peegli-mina vasaku silma kinni. Ja kui mina ise sirutab välja parema käe ja puudutab peeglit, sirutab peegli-mina talle oma vasaku käe sõrmed. Nii ei ole peegli-mina ikka tõeline MINA ISE.
     MINA ISE võiks siiski peegli-minaga leppida, tehku ta pealegi kõik vastupidi, kui ta oleks siis ainult tõeline vastupidi-mina, kelle ümber saaks käia, keda selja tagant uurida, kelle lõhna nuusutada, kelle häält kuulata.

3. Vaata ennast kodus peeglist ja jutusta homme, mida sinu peegli - mina tegi.

4. Lõpeta laused.

Kaks või rohkem kõrvuti asuvat kaashäälikut
moodustavad .......................................... .
Kaashäälikuühendis kirjutame iga hääliku ........................
............................... .

5. Paranda vead.

Peeglli-mina arrmasstab ahvvida MINA ISEt.