Varjud  

   Valgus ja vari käivad alati käsikäes. 
    Miks tekivad varjud? 
1. Varjud tekivad, sest  ............................................................................. 
    ............................................................................................................ 
2. Joonista, kuidas muutub inimese vari tänavalaternast möödumisel! 

3. Millal on varjud kõige pikemad?    ....................................................... 
    ......................................................................................................... 
4. Millal on varjud kõige lühemad?     ...................................................... 

Tee ise varjuteatrit 
 

5. Kuidas muuta varje seinal suuremaks?      ............................................. 
    ..........................................................................................................