7. Kirjuta puuduv märk: <, >, =. 
    27 + 14....... 28 + 13 
     9 + 13....... 16 + 18
38 + 14 ....... 15 + 28 
27 + 26 ....... 39 +12
38 +  7 ...... 19 + 26 
17 +15 ...... 18 + 16

Leia x väärtused. 

    28 + x < 31 
            x = ................. 
    89 + x < 93 
            x = ................. 
23 - x > 19 
       x = ................... 
72 - x > 67 
       x = ...................
79 + x < 84 
        x = ................... 
93  - x > 88 
        x = ....................

9. Leia puuduvad arvud a ja b.  Pane siis leitud arvud a ja b asemele. 
    Nüüd selgub, kas sa oled  a ja b õigesti arvutanud. 

37 + a = 52 
            a = ............... 
    68 + b = 94 
            b = ............... 
      a + b = 41 
    ..............................
82  - a = 58 
        a = ............. 
27 + b = 81 
        b = ............. 
  a + b = 78 
      ...........................
94 - a = 55 
       a = .............. 
73 - b = 17 
       b = .............. 
  a + b = 17 
      ............................

10. Suusavõistlusest võttis osa 45 poissi. Tüdrukuid oli võistlemas  
      18 võrra vähem. Mitu õpilast võttis osa suusavõistlusest? 
 ................................................................................................ 
Vastus: ......................... õpilast. 

11. Liuväljal käis uisutamas 35 last. Kui osa neist koju läks, jaäi uisutama veel 17 last.  
Mitu last läks koju? 
  ........................................................................................... 
Vastus: ........................ last.

12. Nuputa! 
Annika: "Mitu tüdrukut on teie klassis?" 
Malle: "Kui lahutada suurimast kahekohalisest arvust arv, 
          mis kirjutatakse kahe kaheksa abil, ja tulemusega liita  
          väikseim kahekohaline arv, siis saame täpselt  
          tüdrukute arvu meie klassis. 
Mitu tüdrukut oli selles klassis?