VARI    Hando Runnel

Ema, vaata, minul on vari!
Minul on vari! Vaata kui pikk!
Ema, vaata, minul on vari!
Nüüd on väike, ja nüüd on pikk!

Ema, vaata, minul on vari,
mina seisan ta jalgade peal!
Ema, ema, see on MINU vari,
ära SINA kõnni ta peal!

Meel7.jpg (20540 bytes)

6. Kriipsuta alla häälikuühendid: täishäälikuühendid punasega, kaashäälikuühendid sinisega.

Meel71.jpg (10483 bytes)

"Kutsikas, mida sa tegid terve päeva?”
"Kuni lõunani püüdsin oma varju.”
"Noh, aga millega sa tegelesid pärast lõunat?”
“Ah pärast lõunat? Ajasin taga oma saba.”

Meel72.jpg (11325 bytes)

7. Loe ja võrdle. Mille poolest erinevad need lausepaarid?

Mina loen luuletust.                -    Ma loen luuletust.
Kas sina oskad laulda?           -    Kas sa oskad laulda?
Miks tema ei tule meiega?       -    Miks ta ei tule meiega?
Meie sööme putru.                 -     Me sööme putru.
Kuhu teie lähete?                    -    Kuhu te lähete?
Nemad pole süüdi.                 -    Nad pole süüdi.

8.Täida lüngad.

mina = ...............                   meie = ....................
................. = sa                     ....................... = te 
tema = ...............                   ........................ = nad