MERI …              Manivald Kesamaa

 

Meri, meri imeline,
sinav kord, kord roheline.
Vahel hele, vahel tume,
saab siis hoopis uue jume,
selge on kui klaasist ...

 

 

Kord saab vihma,
kord saab päikest,
öösel sähvib mitu äikest
mitmest ilmakaarest.
Päeval aga libiseme
läbi vikerkaarest.

 


Vaata, otse meie ette
on ta värvid heitnud vette,
tôuseb sealt kui värav
vastu sinist taevakatust,
kôrge, imesärav.

1. Täida lüngad sõnadega ma, sa, ta, me, te või nad.

     .
....armastan merd. Suviti elamegi ......... mere ääres. Isa käib linnas tööl. Õhtuti sõidab ....... aga alati maale. Meil on maal koer ja kass. ......... on väga sõbralikud loomad.
     Kui ........ tahad meile külla tulla, siis pead helistama vanaemale. ........ on lahkesti nõus sind juhatama.Või oskate ........ ise meile tulla?

    Sõnades ma, sa, ta, me, te, nad kirjutame  täishääliku ühe tähega.

2. Kirjuta lünka sõnade mina, sina, tema, meie, teie, nemad  lühem vorm.

     
Kus sina .......... tahad suvel olla? Mina ........... hüppasin kiigelt maha. Tema ............ küll ei oska veel ujuda. Sina ............ oled kõige targem. Kus tema ............ praegu on? Nemad ............ tulevad homme kooli. Meie ......... oleme vahvad sellid. Kas teie ........... ka soovite jäätist?