13. Millest tekivad helid.

Helid tekivad esemete võnkumisel.

Katse: Siduda sõrmede vahele kummipael ja tõmmata ta helisema. Kuidas saab kummipaela lühendamise ja pikendamisega muuta paela võnkumissagedust ja heli kõrgust?

Aeglasel võnkumisel tekivad madalad helid, kiirel võnkumisel kõrged helid.  Näidata seda ka keelpillil.

Milliste esemete võnkumisel veel heli tekib?

Teeme jogurtitopsist, kirjaklambrist ja kummiribast kumiseja. Kummist tõmmates kuuleme vastu kõrva surutud jogurtitopsist helisid.

Kuidas heli levib?

Milline ringlainetus tekib kivi vette visates?
Ka võnkuva eseme ümber tekivad õhulained, mis levivad igas suunas.
Kokkupõrkavad õhuosakesed annavad helivõnkumise üksteisele edasi, nii levib võnkumine lainetena läbi õhu .

Helilained levivad ainult keskkonnas, kus on ainet (vedelikus, gaasis ja tahkes aines), vaakumis heli ei levi.
Kui õhuvõnkumised jõuavad meie kõrva , siis me kuuleme helisid.
Heli on ainus energia liik, mida me võime kuulda.

Katse: Teeme telefoni.

Teeme kahest jogurtitopsist ja 5-meetrisest tugevast nöörist telefoni. Tõmba nöör pingule ja sosista midagi sõbrale. Mille kaudu helivõnkumised levisid?