18. Kaja

Mis on kaja?

Nii nagu valgus põrkab mõnedelt esemetelt tagasi ehk peegeldub, võivad ka helilained esemetes neelduda või neilt peegelduda.
Tagasipeegeldunud heli nimetatakse kajaks.
Kaja tekib tühjades ruumides, kus helil on vähe võimalusi neelduda. Mööbliga ruumides heli neeldub ja kaja ei teki.

Katsetada kaja saalis ja klassis.

Kus veel kaja tekib?

Kaja kasutavad mitmed loomad orienteerumiseks ja jahipidamiseks.

Näiteks nahkhiired tekitavad suuga kõrgeid ultrahelisid ja kuulavad nende peegeldumist esemetelt.
Mudastes jõgedes elavad delfiinid kasutavad samuti kajalokatsiooni.
Kajalokatsiooni kasutavad ka vaalad. Inimesed on võtnud kajalokatsiooni kasutusele radarites.