1.Me võime maailma tajuda.

Missugune on maailm meie ümber?

Kuidas me maailma tajume?
Lugeda ette mõni looduskirjeldus kus kasutatakse kõiki meeli ümbruse kirjeldamiseks.

Mida teevad erinevad meeleelundid.

Inimese kuue meeleelundi - silm, kõrv (kuulmine ja tasakaalumeel), nina, keel , nahk - tutvustamine.

Kodus: Kirjand.

Lapsed kirjutavad kodus jutukese või looduskirjelduse , kus kirjeldavad erinevate meelte poolt tajutavat.