KIRJAD TULEVAD
         Jaan Kaplinski

Läbi öö ja tuule, üle mere ja mäe,
miski tuleb su juurde, mida sa veel ei näe.

Kui on halvad ilmad ja veel halvem on meel,
mõtle, sõprade kirjad on su poole teel.

Seljas valged tiivad, nii nad lendavad küll,
kirjud margid peal ja sinine ümbrik üll.

Ümbrikul su nimi, su tänav, linn ja maa
ja kindluse mõttes veel maja number ka.

Ja ukse number, kus seisab su kirjakast,
et nad kaugelt tulles mööda ei läheks tast.

Kui on halvad ilmad ja veel halvem on meel,
mõtle kirjadest, mida sa pole saanud veel.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Harjutus 4. Täida lüngad.

 Minu sõbra  nimi on ..............................................
Suvel elab ta vanaema juures. Tema vanaema nimi on .................................................. . Me kirjutame teineteisele. 
 

 Minu sõber on ka nagu rändlind, kes talvel elab linnas, suvel maal. Tema kodulinn on .............................. .
       Suvel on ta kodu ..................................... .