Männid 

Männid on kõverad, männid on sirged. 
Männid on madalad, männid on kõrged. 
Kasvavad metsas ja kasvavad rannas, 
kasvavad Nõmmelgi, Tallinna linnas. 

Kõrgete sirgete mändide otsa 
ronimishimu saab kiiresti otsa. 
Tüvi on lage, ei leia sealt oksa, 
ladvani hüpata aga ei jaksa. 

Nõnda peab minema ronimisjutuga 
mändide juurde, mis teistmoodi kujuga. 
Madalad kõverad ronida lasevad 
kõigil, kes ronima vähegi osavad. 

Männipuu viljaks on teadagi käbi. 
Potsti! Ja ongi see luuletus läbi.

 
Kuused 

Kuused on kuidagi tasased. 
Pisut ehk isegi tõrksad või tusased. 
Kasvavad müürina. Sirged ja tõsised. 
Tuuli nad hoiavad eemale talust. 
  
 

Kadakad 

Kadakail käharail karused kuued, 
kuued neil karused, mõrud neil marjad. 
Kivises pinnas jändrik on juur. 
Väikesed põõsad, kuid sitkus on suur. 

  

6.Leia luuletustest, missugused on puud. 

Männid on .......................................................................................................
.......................................................................................................................
Kuused on ......................................................................................................
......................................................................................................................
Kadakad on ....................................................................................................

* Kirjuta rohelisega üle täht sõna lõpus, mis näitab, et sõna on mitmuses.