7. Arvuta. Lahenda mõistatus. 
   
2 x   9 = ....... 
3 x   6 = ....... 
4 x   4 = ....... 
3 x   5 = ....... 
5 x   4 = ....... 
3 x 10 = ....... 
3 x   8 = ....... 
4 x   6 = ....... 
3 x   3 = .......
2 x   6 = .......
 
 
2 x 10 = .......
5 x   2 = .......
3 x   9 = .......
2 x   8 = .......
5 x 6 = .......
6 x 4 = .......
8 x 3 = .......
 
 
9
10
12
15
16
O
L
N
T
S
  
18
20
24
27
30
E
I
A
U
M
  
 
 8. Nuputa. 

Kastis on kuuse - ja männiistikuid, kokku 16. Kuuseistikuid on 4 rohkem 
kui männiistikuid. Mitu männi - ja mitu kuuseistikut kastis on? 

Vastus: ..................................................................................................... 

Kasti mahub korraga 2 suurt või 3 väikest kuuseistikut. Mitu kasti läheb 
vaja kõigi istikute transportimiseks? 

Vastus: ..................................................................................................... 
 

9. Mõistata. Milline arv on peidus puu taga pildi peal? 

See on kolmekohaline. 
See on väiksem kui 200. 
Selles on 7 kümnelist. 
Viimane arv on suurem kui 8. 

See arv on ....