Kuusiku loodus

     Kuusikus kasvavad varju taluvad ja varjulembesed taimed. Varjutaluvad taimed ei vaja kasvamiseks palju päikesevalgust.   
1. Vaatle kuusiku taimi. Mille poolest on need sarnased?

2. Varjulembesed taimed võib ära tunda järgmiste tunnuste järgi:
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
................................................................................................................