2. Kirjuta antud hulgas olevad arvud õigele kohale. 
350         116      280         230
        470        161        499
 
705       507        780           580
       910       650         850
 

3. Leia puuduvad arvud. 
Võta tabel appi!  
....... x 6 = 30
....... x 6 = 42
....... x 7 = 35
....... x 7 = 28
....... x 8 = 40
....... x 8 = 64
....... x 5 = 45
....... x 8 = 18
....... x 4 = 32
....... x 4 = 36
....... x 9 = 45
....... x 9 = 54
....... x 3 = 21
....... x 3 = 27
....... x 8 = 48
....... x 6 = 60
 

x
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
7
14
21
28
35
42
49
56
63
70
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
9
18
27
36
45
54
63
72
81
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
4. Nuputa. 
Millist üht ja sama arvu on lahutatud? 

 18 - ....... - ....... - ....... =  0              21 - ....... - ....... - ....... =  0 
  
Mis arv sobib tühjale kohale? 

 .......- 2 - 2 - 2 - 2 = 0                         .......- 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 = 0