Niidud ja niidutaimed

     Kui inimesed hakkasid põldu pidama, raiusid nad maha tamme - ja pärnametsad, põletasid seal alet ja tegid põllud. Seal oli muld kõige viljakam.  
     Kui põllud maha jäid või sööti jäeti, tekkisid sinna niidud. 

     Niidud on kaetud paljude erinevate rohttaimedega.Niidutaimed paljunevad maa-aluste võsude ja juurtega.