2. Arvuta. Saad lahenduseks paljude taimede nimetusi. 
Kas tunned neid taimi? 
 
5
6
7
8
9
14
15
16
18
20
21
24
25
30
32
36
45
54
S
O
Ö
D
M
P
Ä
K
I
L
B
E
T
R
N
H
A
U
 
10 x   2 = ....... 
34  - 16 = ....... 
51  - 19 = ....... 
20 + 12 = ....... 
62  -   8 = ....... 
17 + 13 = ....... 
12  :   2 = ....... 
12 + 14 = ....... 
  1 x 18 = .......
  4 x   4 = ....... 
18  -   0 = ....... 
  5 x   6 = ....... 
  3 x   7 = ....... 
40 + 14 = ....... 
41  - 11 = ....... 
   6  :  1 = ....... 
72  - 36 = ...... 
  3 x   8 = ....... 
54  - 24 = ....... 
90  - 45 = ....... 
63  -   9 = ....... 
24  :   3 = ....... 
11 + 19 = ....... 
24  :   4 = ....... 
40  -   4 = ....... 
23  -   5 = .......
 
  2 x   8 = ....... 
  5 x   9 = ....... 
50  : 10 = ....... 
25  :   5 = ....... 
  3 x   6 = ....... 
  4 x   4 = ....... 
  3 x   5 = ....... 
  2 x   7 = ....... 
23  -   9 = .......
    3 x 10 = ....... 
  52  - 28 = ....... 
    3 x   7 = ....... 
    5 x   9 = ....... 
  20  :   4 = ....... 
  24  -   0 = ....... 
  50  : 10 = ....... 
  11 + 34 = ....... 
  51  - 30 = ....... 
100  - 55 = .......
  35  -   3 = ....... 
  71  - 15 = ....... 
100  - 70 = ...... 
  27  :   3 = ....... 
  41  - 15 = ....... 
    4 x    8 = ...... 
  36 +  18 = ...... 
  25  -    9 =....... 
  70  -  54 = ....... 
 
  4 x   4 = ....... 
  3 x   8 = ....... 
45  - 15 = ....... 
38 +   7 = ....... 
  4 x   9 = ....... 
32  -   8 = ....... 
  3 x   6 = ...... 
17 + 15 = .......
32  - 16 = ....... 
  5 x   6 = ....... 
25  :   5 = ....... 
32  -   7 = ....... 
19 +   5 = ....... 
18 + 18 = ....... 
  4 x   6 = ....... 
  2 x   9 = ....... 
  4 x   8 = .......
  18  :   3 = ....... 
    5 x   6 = ....... 
    5 x   9 = ....... 
  15  :   3 = ....... 
  28 +   8 = ....... 
  12 + 12 = ....... 
    1 x 18 = ....... 
100  - 68 = .......
 
50  - 25 = ....... 
  4 x   6 = ....... 
  3 x   8 = ....... 
  2 x 10 = ....... 
  8 x   3 = ....... 
  9 x   4 = ....... 
40  - 15 = .......
  5 x   5 = ....... 
  6 x   3 = ....... 
  3 x   3 = ....... 
45 +   9 = ....... 
12 + 13 = .......
32  - 7 = ....... 
39 + 6 = ....... 
  5 x  6 =....... 
28 + 4 = .......