Turbasammal

                    Sood ja rabad

     Sood on tekkinud kinnikasvavate järvede aladele. 
 
     Soos kasvab palju turbasammalt Liigne niiskus takistab soos taimeosade kõdunemist ja tekib turvas.  
1.Millest turvas tekib? 

..........................................................

Joonista turvast


2.Miks on rabas kasvavad puud kidurad?