Ilves
16 kg
 
Hunt
42 kg
Rebane
6 kg
Jänes
3 kg
Karu
230 kg
Kobras
23 kg
 
Põder
375 kg
 
 
 
1. Arvuta.  
Mitu korda kaalub rebane jänesest 
rohkem? 

Vastus:

Kui palju kaalub karu rohkem kui  
jänes? 

Vastus:

Mitu kilogrammi kaalub kobras 
rohkem kui rebane? 

Vastus:

Kui palju kaalub ilves vähem kui 
hunt? 

Vastus:

Kui palju kaalub kobras rohkem kui  
ilves? 

Vastus:

Kui palju kaalub kokku neli 
rebast? 

Vastus:

Kui palju kaalub kobras vähem  
kui hunt? 

Vastus: 

Kui palju kaalub kokku 8 jänest? 
 

Vastus:

2. Joonista numbritest loomi. 
    Leia kasutatud arvude summa. Võrdle oma loomi ja saadud summasid 
    kaaslaste omadega.  
4 x 1 =   4 
2 x 2 =   4 
1 x 3 =   3 
2 x 8 = 16 
4+4+3+16=27