Kuidas paistab maa linnulennul? 


     Lindude rännuteed on väga pikad. Linnud on kindlasti kõige paremad maade tundjad. Pikkadel lendudel üle maade ja merede märkavad nad kõiki saari ja poolsaari; lahtesid, järvesid ja jõgesid; metsi ja mägesid; linnu ja külasid.

1. Miks linnud igal kevadel kodumaale tagasi pöörduvad ega jää 
soojadele  maadele?
2. Kuidas linnud leiavad kodutee?

     Maakaartidel kujutatakse maad justkui linnulennul nähtuna. Kaardil kujutatakse saari, järvi ja maid palju väiksemana, kui nad on looduses.Iga asja tähistamiseks on kindel leppemärk.

     Tavaliselt oled sa harjunud asju nägema kõrvalt. Kuidas aga näevad nad välja pealtpoolt vaadatuna?

Ühenda paarid.