Linnulennult

Peep Ilmet

Linnulennult ilmub silme ette
ühekorraga kõik linnuriik.
Vaata vaid, kuis saari kerkib vette,
kuidas kinni kasvab Kloostri tiik.

Pikanina näitab pikka nina,
säärejooksu näitab Moori säär.
Papilaid on sinihallis vinas,
taamal paistab Tauksi tume äär.

Saarteks saanud sipelgas ja härjad,
hani, koha, räim ning üksik tont.
Kõigi ümber vahuvalged pärjad,
Kasari kui purskav hiigel-lont.

Rooglaid Puise nagu koprahambad,
Saastna nagu kurruline keel.
Rannamaadel nagu vatist lambad,
paadid nagu pajulehed veel.


 

3. Loe luuletus läbi!
4. Millest luuletus jutustab? ( vasta suuliselt )
    Kirjuta oma vihikusse pealkirjaks "Linnulennult" ja täida järgnevad
    harjutused.
5. Kirjuta oma vihikusse luuletuses leiduvate saarte, poolsaarte ja 
    veekogude nimed. Ära unusta seda, et need kirjutatakse kõik suure
    algustähega.
6. Kirjuta vihikusse kõik luuletuses leiduvad  riimuvate  sõnade paarid.
7. Võta nüüd eraldi paber ja joonista, kuidas sina näed linnulennult 
    oma koduõue.

8.Harjutus.  Kirjuta lünka i või j.

 Me...e  ma...a  asub  o...a  kaldal.  Sageli  kä...vad  Ka...a  ja 

Ka...e  o...a  kaldal  mängimas.  Mõnikord  nad  ra...avad  sinna 

kar...amaa oma mänguloomadele. Loomadeks  on  tavaliselt  kä

b...d. Vahel  a...avad  nad  oma  loomad  o...a  ...uurde  ...ooma.