Põhiilmakaarte vahel asuvad vaheilmakaared. 
Need on kirre, kagu, edel ja loe.

1. Märgi skeemile põhiilmakaared ! 
2. Märgi ka vaheilmakaared (KIRRE, KAGU, EDEL, LOE) skeemile, alustades põhjast ja liikudes  kellaosuti suunas.
 

     Lihtsam on ilmakaari määrata kompassi abil.
     Kompassi nõela sinine ots näitab alati põhjasuunda ning punane ots näitab alati lõunasuunda.

3. Värvi joonisel kompassinõel õigete värvidega.