8. Piia ja Peeter õppisid koolis ilmakaari. Millised neist jäid lastele hästi meelde? 
 
PIIA
5 x 3 = ........ 
3 x 9 = ........ 
5 x 5 = ........ 
4 x 4 = ........ 
2 x 2 = ........
  2 x 6 = ........
27  : 3 = ........
  3 x 7 = ........
  7 x 3 = ........
12  : 2 = ........
  2 x 10 = ........
  3 x   9 = ........
16  :   2 = ........
  3 x   3 = ........
  
18 : 2 = ........
25 : 5 = ........
  8 : 2 = ........
 
PEETER
  4 x 3 = ........
16  : 4 = ........
21  : 3 = ........
  5 x 5 = ........
 
18  : 3 = ........
10  : 2 = ........
  6  : 1 = ........
  5 x 3 = ........
3 x 5 = ........
3 x 6 = ........
1 x 6 = ........
 
1 x 15 = ........
5 x   6 = ........
3 x 10 = ........
4 x   6 = ........
Märgi need ilmakaared
õigtele kohtadele.
 
 
A
D
E
G
H
I
K
L
N
O
P
R
S
U
Õ
Ä
5
6
7
8
9
12
15
16
18
20
21
24
25
27
30
9. Liigu vastavalt antud juhisele.  Alusta täpist. Mis kujundi saad õige liikumise korral? Täienda joonist.