1.Täida lüngad kasutades kaarti.

     Eesti asub ...................................... kaldal. 
Meri piirab Eestit.......................... ja....................... poolt. Eestist põhja pool asub ....................... laht ja edela pool ..................... laht. Need on ................................+mere osad.
     Ka Eesti idapiiril on suured veekogud. Seal asuvad ...................... järv ja ..................... järv. Eesti keskel asub .................+järv.
     ....................... ja .................... pool on Eesti maapiir.
Ida poolt piirneb Eesti ............................. ja lõuna poolt
.......................................... .
     Osa Eestit asub saartel. Eesti suuremad  saared on ........................................................................................................................
........................................................................................................................

2.Värvi kaardil veekogud siniseks!

3. Joonista kaart, kus on peal üks saar, 2 poolsaart ja üks laht.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Millist maad nimetatakse saareks?
5. Mis on laht?
6. Otsi nüüd Eesti kaardi pealt 5 poolsaart, 5 saart ja 5 lahte ning kirjuta need omale vihikusse.