Kui lendaksid kevadel koos väikeste laululindudega üle Eestimaa, näeksid enda all orge ja mägesid; metsi, soid ja põllumaid; järvesilmi ja jõgede siniseid linte ning linnade punaseid katuseid. 

     Veekogusid tähistatakse kaardil ............................... värvusega.Mida sügavam on veekogu, seda ......................... sinist värvitooni kasutatakse. 
     Kui sügav on Läänemeri?................................................... 
     Maismaal märgitakse erinevaid kõrgusi ............................. 
 ..................................värvitoonidega. Maapinna kõrgust mõõdetakse merepinnast alates. 
 

                                         Madalikud

Eesti suuremad madalikud on: 
1...................................................................... 
2...................................................................... 
3...................................................................... 
Missuguse värvusega neid kaardil tähistatakse?  
Värvi need alad oma kaardi peal õiget värvi. 
 

                                    Kõrgustikud

Eesti suuremad kõrgustikud on: 
1...................................................................... 
2...................................................................... 
3..................................................................... 
4..................................................................... 
Missuguse värvusega neid kaardil tähistatakse?  
Värvi need alad oma kaardi peal õiget värvi.