8.Arvuta nende mägede kõrgused meetrites.  
    Joonista iga mäe tippu lehvima õige lipp. 
9.  Arvuta. 
 

10. Leia Eesti Vabariigi kaardilt 5 kõrgemat tippu üle merepinna ja 
järjesta need alates madalamast.