Ülesanded

1. Joonista tühjadesse kastidesse leppemärgid. 
 
 

2. Joonista kaart, kus on jõgi, saar,  põõsastik, järsak, kolm suurt kivi  
ja küla kuue majaga.