4. Arvuta. Kirjuta täht õige vastusega ringi. 
 
30 : 10 = ........  I 

24 :   4 = ........ V 

16 :   4 = ........ P 

14 :   2 = ........ V 

20 :   4 = ........ K

18 : 2 = ........ E 

40 : 4 = ........ Õ 

  8 : 4 = ........  I 

32 : 4 = ........  L 

Eestimaa   kuld   on 

5. Jaga võrdselt. Põhjenda korrutamisega. 

 
 
sest  3 x ..... = 12 
10 : 2 = ....... ,  

sest ..... x ..... = ........ 

12 : 3 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........ 

  8 : 1 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........ 

24 : 3 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........

sest ..... x ..... = 20 
16 : 4 = ....... , 

sest ..... x ..... = ....... 

21 : 3 = ....... ,  

sest ..... x ..... = ........ 

30 : 3 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........ 

15 : 5 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........

sest ..... x ..... = 30 
20 : 4 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........ 

18 : 2 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........ 

16 : 2 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........ 

15 : 3 = ....... , 

sest ..... x ..... = ........

6. Arvuta tuhamägede kõrgus meetrites.