9. Arvuta.  

10. Kui kaugel asuvad laste kodud maanteest? 
 
Jussi kodu asub ..........m kaugemal 
kui Malle kodu. 
Kalevi kodu asub ...........m lähemal 
kui Marta kodu. 
Malle kodu asub ............m lähemal  
kui Jussi kodu. 
Marta kodu asub ...........m kaugemal 
kui Kalevi kodu.
 
11. Arvuta ja värvi. 
35 + 13 = ....... 
82  -   4 = ....... 
77 +   3 = ....... 
67 +   5 = ....... 
20 + 15 = ....... 
47 + 5 = ....... 
60  - 9 = ....... 
15 + 6 = ....... 
31  - 8 = ....... 
50  - 7 = ....... 
45  - 6 = ....... 
39 + 7 = ....... 
54 + 6 = ....... 
93  - 7 = ....... 
28 + 5 = .......
Üle jäid ........ ja ........... .          Nende arvude summa on ............................ 
Nende arvude vahe on .................................