Mõõtkava 

     Kaardilt saad sa teada, kui kaugel on näiteks üks linn teisest.  
     Plaanilt saad sa teada, kui kaugel paikneb üks hoone, plats või muu asi teistest. Nii plaanil kui kaardil on aga asjad palju väiksemad kui  tegelikkuses. 

     Kui plaanil on vahemaa kahe maja vahel näiteks 5 cm, siis tegelikkuses  võib see olla hoopis 500 meetrit. 
    Siin tuleb appi mõõtkava. Ta aitab sul selgusele jõuda, kui suur on plaanilt mõõdetud vahemaa looduses. 
     Mõõtkava märgitakse kaardi servale. 1 cm võib olla näiteks 100 meetrit.  ( 1cm=100 m)  

1. Millega? Täida lüngad.   
 Auto.....  sõidame maanteel. Rongi.....  saab sõita raudteel. Lennuki.....  lendame õhus. Rula.....  sõidame puiesteel. Paadi..... aerutame järvel. Millega sõidad sina kooli? Mina sõidan.......................

1. Taime osa 
2. Ütleme hobusele 
3. Karu teise sõnaga 
4. Veevõtukoht õues 
5. Maja silm 
6. Taime osa 
7.Kõige kallim lapsele