Ülesanne 2 

 

Mõõda ära, kui pikk maa on vaja läbida selleks, et jõuda: 

1. Talumajast loomalaudani............................................................... 

2. Loomalaudast kanakuudini ........................................................... 

3. Talumajast kaevuni ....................................................................... 

4. Talumajast kanakuudini ................................................................ 

5. Suure kivi juurest puuni .................................................................. 

6. Puu juurest kanakuudini ................................................................. 

7. Talumajast puuni ..........................................................................