"Poeg, vaata, see on minu 
ja sinu isamaa! 
See ilus maa on meie, 
on meie Eestimaa! 
Ott Arder 

Eestimaa on ilus maa

Sina olid metsast tulemas, 
mina olin metsa minemas, 
tee peal juttu puhusime, 
mühas mets meis mõlemas. 
Hea, et mets on olemas.
     Eestis on palju kauneid metsi. Tavalised puud meie metsades on mänd ja kuusk. Nendega kasvavad koos kask, haab ja lepp.  
     Harvemini esineb metsas tamme. Puude järgi on metsad saanud oma nime.  

Metsad liigitatakse:  

Punakaspruunide tüvedega männid kasvavad    ............................. . 
Tumerohelised kuused laiuvad   ................................... . 
Valgetüvelised kased sirguvad   ................................... . 

     Lagedaid alasid, kus pole metsa nimetatakse avamaadeks. 
Avamaad võivad olla looduslikud: niidud, loopealsed, sood, rabad   
ning kultuurmaad: põllud, heinamaad. 
     Looduslikes paikades on taimestik mitmekesine.  
Põldudel ja heinamaadel kasvatatakse hulgaliselt ainult üksikuid  
taimeliike. 
1.Mis juhtub lagedate aladega, kui inimesed seal enam loomi ei  
karjata ega tee heina ja ei külva vilja? 
............................................................................................................ 
...........................................................................................................