Harjutus 1. Lõpeta laused. 
Kase kodu on    ........................... 
Männi kodu on    ............................. 
Tamme kodu on    .............................. 
Kus on kuuse kodu? 
............................................................................ 

Harjutus 2. Täida tabel! 
 

 
Mis?
Mida ma näen?
mets
 
tamm
 
haab
 
kask
 
põld
 
niit
 
heinamaa
 
soo