10.Kordamine.

Kontrollida saab lapsi ka tehes mälumängu või viktoriini.

Eestimaa geograafiast peaksid lapsed teadma meie tähtsamaid saari, järvi, jõgesid, linnu, madalikke ja kõrgustikke.
Nad peaksid oskama joonistada lihtsat plaani ja oskama lugeda kaarti.
Samuti tundma põhi- ja vaheilmakaari ja mõõtkava lugemist.

Viktoriin