11.Eestimaa on ilus maa.

Milliseid erinevaid maastikke Eestimaal võib leida?
Jaotame Eestimaa maastikud metsadeks ja avamaadeks.
Metsi liigitame puude järgi. Metsade alla kuuluvad lehtmetsad (laialeheline mets), okasmetsad (laanemetsad - kuusikud, palu- ja nõmmemetsad - männikud)ja segametsad (salumetsad).
Mets
Avamaid saab liigitada inimtegevuse järgi: looduslikes paikades on taimestik mitmekesine , põldudel ja heinamaadel kasvatatakse hulgaliselt ainult üksikuid taimeliike. Avamaade liigitus: looduslikud avamaad(niit, loopealne ja soo/raba) ja kultuurmaad (põllud ja heinamaad).
Metsad
Niidud
Sood

Mis juhtub lagedate aladega, kui inimesed seal enam loomi ei karjata ega tee heina ja ei külva vilja?
Sinna hakkab pikkamööda kasvama mets.

Rühmatöö:
Otsime ajakirjadest looduspilte ja teeme nendest kaks temaatilist plakatit: Metsad ja avamaad.