16.Segamets.

Puuderaamatu tegemine.

Iga laps jutustab oma uuritud puust ja koostatakse puuderaamat.
Pärn
Tamm
Haab

Kui pikad need puud on?

Millised puurinded moodustavad puud segametsas.
Suurele graafikule kannab iga laps oma uuritud puu pikkuse.
Mis kasvab puude all?
Põõsarinne ja rohurinne.