20.-21.Metsalinnud ja linnud avamaadelt.

Teeme linnuraamatut:
Loe lindude kohta!
Iga laps saab 2 päeva jooksul ette kanda oma uurimuse linnust. Esimesel päeval uuritakse metsalinde, teisel avamaalinde.

Linnupuu

Teeme puukujulise plakati( nagu segamets), kuhu kinnitame väljalõigatud linnud, iga linnu oma elukohta.

Metsalinnud.

Käbilinnud ja rähnid. Millised on nende välimuse ja eluviisi seosed.
Kakud ja kotkad.Pesitsevad üksildastes paikades, suurtes laantes, on haruldased.
Laululinnud( metsvint, rästad, lehelinnud, tihased).
Metsised ja tedred. Rääkida nende kevadistest mängudest ja sellest, kuidas kaitsevad oma poegi.

Pesahoidjad linnupojad (käbilind, rähn, kotkad, laululinnud) ja pesahülgajad linnupojad( metsised ja tedred).

Linnuhäälte kuulamine.

Kuulame heliplaadilt erinevaid metsalinde. pärast läheme parki ja kuulame, kas tunneme ära mõnede lindude laulu. (metsvint, rasvatihane, sinitihane, puukoristaja,metstikk,vainurästas, lõoke, väike-lehelind).

Linnud niidul, põllul ja soos.

Avamaade linnud pesitsevad maas (lõoke, kiivitaja, põldvutt, põldpüü, rukkirääk).Soolinnud.
Kuidas vanarahvas linnukeelt tõlgendas.

Linnuviktoriin.

LINNUHÄÄLED 
LINDUDE JA LOOMADE SÕDA 
METSATELEGRAMMID
 
LINNUPESA 

Linnud ärkavad 
Miks linnuke ei laulnud 
KULDAVÄÄRT SÖÖGIISU