23.Metsas, niidul ja soos.

Eesti peamiste biotoopide - metsa, niidu ja soo kordamine.

Rühmatöö:

Iga lasterühm koostab ühe elupaiga kohta ringikujulise plakatisektori (taimed, loomad, linnud).Sinna joonistatakse nende olevuste ja taimede pildid, kes lastele meelde on jäänud