2.Kuidas paistab maa linnulennul?

Maa linnulennul.
Igal kevadel pöörduvad linnud tagasi oma sünnipaika.
Kuidas linnud leiavad õige kodutee?
Rändetung on lindudel sünnipärane.
Arvatakse, et lindudel on sisemine kompass,mis juhatab neile kätte õige rännusuuna.
Ka vanemateta üles kasvanud linnupojad leiavad õige rännutee.
Võibolla orienteeruvad linnud ka Päikese ja tähtede järgi.
Kindlasti jätavad nad meelde ka maastikumärke.
Linnud on kindlasti kõige paremad geograafid.

Millisena paistab maa kõrgelt ülevalt?
Luuletus "Linnulennult" lugeda ja ühendada loetud kohanimed Eesti kaardilt nähtuga( saared, poolsaared, veekogud).
Eesti kaart Internetis

Maa kujutamine maakaartidel.
Maakaartidel kujutatakse maad justkui linnulennul nähtuna.
Kaartidel kujutatakse kõiki asju väiksemalt ja pealtvaates. Iga asja jaoks on kaardil olemas kindel leppemärk (tingmärk).
Maakaart

Asjad pealtvaates.
Kuidas kujutatakse plaanidel esemeid?

Kodus:
Teha koduõue plaan linnulennul nähtuna.

Kunst:
Joonistame akvarellidega, kuidas võiks paista maa linnulennul nähtuna.